Jelenlegi hely

A Warhammer 40,000 világa kókuszdióhéjban #7: A Nekronok

Utolsó bejegyzés

A Warhammer 40,000 világa kókuszdióhéjban #7: A Nekronok
A Nekronok
 
„A halál feltehetőleg a második legrégebbi dolog az univerzumban (valaminek ugye meg kellett halnia előbb).”  - Terry Pratchett

Jóval azelőtt, hogy Terrán kifejlődtek volna az első egysejtűek, a galaxis nagy része a Nekrontyrok birodalma volt. Anyaviláguk haldokló napjának fényénél fejlődött ez a faj erős akaratúvá, de beteges testűvé. Szenvedéssel teli, rövid életük keserűvé tette őket, és gyűlölködővé minden élőlény iránt. Elképesztően fejlett technológiájukat más civilizációk kiirtására, és egymás leigázására használták. Legnagyobb fáraójuk, Szhzarek, a Néma Király egyesítette marakodó dinasztiáikat, és megtámadta a galaxist élettel benépesítő, felfoghatatlanul fejlett Ősöket annak ürügyén, hogy azok megtagadták beteges, rövid életű fajuktól a halhatatlanság titkát.
 

A Triarch Ankh, a Nekrontyr fáraók, és az egész faj jelképe
 
Így vette kezdetét az univerzum ismert történelmének legnagyobb harca, a Mennyek Háborúja. Bár a Nekrontyrok  légiói szinte végtelenek voltak, és technológiájuk a tudomány határait közelítette, az Ősök azonban még rajtuk is túltettek. Az akkor még biztonságos Warpon át erőfeszítés nélkül illantak el támadóik elől, vagy csaptak le rájuk váratlanul, és szintén a veszélytelen Immatérium okán, bátran használták fel ellenük félisteni erejű pszionikus tehetségüket. A Nekrontyrek hamarosan a kipusztulás szélén álltak.
Ekkoriban történt, hogy egy véletlen felfedezés ráébresztette Szhzareket, mitől is haldoklik anyaviláguk napja. A nap magjában egy C'Tan, egy csillagisten szunnyadt, álmában is, puszta jelenlétével elpusztítva a nap energiáinak jó részét. Az isten figyelmét felkeltette felfedezője, Hírhozó néven mutatkozott be, és alkut ajánlott neki. Az anyagi világ feletti mérhetetlen hatalma segítségével élő fémtestet ád a Nekrontyreknek, amelybe költözve nem kell tovább betegeskedniük, és örökké élhetnek. Cserébe az Ő és testvérei szolgái lesznek, vezetésükkel pedig végeznek az Ősökkel. 
 

A Kívülálló, a Sárkány, a Megtévesztő és az Éjhozó: négyen a C'tan csillagurak közül

A Néma Király nem gondolkodott sokat az ajánlaton. A C'tan technológiája alapján minden nekrontyr világon sorozatgyártani kezdték az élő fémből, Nekrodermiszből álló új testeket, és kezdetét vette az ekkortól csak Nekronként ismert faj biotranszformációja. Az új technológiák felhasználása addig is rendkívüli fegyvereiket apokaliptikussá tette, és a Mennyek Háborúja új fordulatot vett. A csillagistenek, légióik élén haladva egész világokat faltak fel. 
Az Ősök sorra vesztették el erősségeiket, így szorult helyzetükben más eszközökhöz nyúltak: új fajokat hívtak életre, hogy megvédjék őket. A fémtestbe zárt nekronok semmilyen pszionikus aktivitással sem rendelkeztek, sőt érzékenyek voltak a psyker támadásra: az Ősök létrehozták ezért a boszorkányos Eldákat. Légióik szinte végtelenek voltak: megteremtették hát a valóban végtelen orkok őseit, a Krorkokat. Mire azonban a fiatal fajok csatasorba álltak, az Ősöket már a kihalás fenyegette.
 

Nekron légió eldákra csap le
 
Nem jártak jól azonban a Nekronok sem. Szhzarek rá kellett ébredjen, hogy a Hírhozó ármánya következtében – akit onnantól a Megtévesztő néven nevezett – saját fajának sorsát pecsételte meg. A biotranszformáció nem adott örök életet a hajdanvolt Nekrontyreknek, valójában megfosztotta őket mindentől, ami élővé tette őket. Lelkük töredéke fémtestükbe börtönöztetett, fejlődésre és szaporodásra képtelenül, míg a maradékon a C'tanok lakmároztak.
A Néma király haragja nem ismert határokat, hideg dühvel kezdte előkészíteni bosszúját. A háború közepén a Nekron légiók egyszer csak isteneik ellen fordultak. Bár a csillagurak egész flottákat hamvasztottak el, a fáraó csapdája bezárult. Saját technológiájukat fordította ellenük: gondosan előkészített béklyók ejtették foglyul és tépték szilánkokra őket. Ezen szilánkokat azóta is boszorkányos gépezetek zárják magukba, a Nekronok pedig energiaforrásként és fegyverként használják őket. 
Az Ősök jóformán kihaltak, de a C'tanok leigázásáért vívott háború a Nekronokat is megtizedelte.
Az új fajok friss erői egyre több helyen csaptak le rájuk, de nem ez a harci fenyegetés okozta nekik a legfőbb aggodalmat. A fiatal fajok elméje erőteljesen formálta a Warpot, amely a Mennyek Háborújának poklát kezdte tükrözni. Megjelentek a warpviharok, és az első öntudattal rendelkező warpragadozók. Részben ezek tettek pontot az Ősök pályafutására, és még jobban sújtották a pszire érzékeny Nekronokat. Először technológiájukat vetették be a probléma megoldására: módosított Nekronokat hoztak létre, amik kioltják maguk körül a pszit, és pilonokat terveztek felállítani galaxisszerte, amelyek arra lettek volna hivatottak, hogy elválasszák az anyagi világot az anyagtalantól. Ez ugyan minden élő, lélekkel rendelkező lény halálát jelentette volna, de ez teljesen megfelelt az élőholt Nekronoknak. Ilyen pilonok állnak Cadia bolygóján. Az Imperium tudtán kívül ez az oka annak, hogy a Rettegés Szeme nem terjed tovább, és Cadiát, illetve környezetét nem képes elnyelni a Káosz. A Néma királynak rá kellett ébrednie azonban, hogy terveik nem kivitelezhetőek. A galaxis legnagyobb része elpusztult, az Immatérium háborgott – sem idő nincs az eljárások befejezésére, sem okuk nem maradt, amiért hajdani birodalmukban tovább éljenek. Kriptákká alakították hát világaikat és halálos álomba merültek. Ha majd újra lesz mit meghódítani, örökké éber rendszereik jelt adnak a szunnyadó légióknak.
Korok múltak el, és a Galaxisban civilizációk váltották egymást. A sírvilágokat fiatal, tudatlan fajok kezdik benépesíteni, mit sem sejtve a talpuk alatt szunnyadó halálról. Ahogy azonban lassan megközelítik a megfelelő népsűrűséget, vagy technikai szintet, az élőholt seregek mocorogni kezdenek kriptáikban…
 
Nekron harcos ébred öntudatra egy Kriptavilág mélyén
 
„Nem mind halott mi alszik örökkön, a halál sem ér át a végtelen időkön." // H. P. Lovecraft

A lassan pergő évezredek sokat ártottak a halálos álomban szendergő Nekronoknak. Egész sírvilágok vesztek el, egyeseket valamilyen katasztrófa pusztított el, mások rendszereit kikezdte az entrópia, lehetetlenné téve a félhalott harcosok felélesztését. Az egyes egyedek elméjére sem volt jó hatással a múló idő: némelyikük teljesen megőrült. Mások tökéletesen funkcionálnak, de bizarr tévképzetekkel küzdenek: egyik nagy stratégájuk, Zandrekh például, bár nagyszerű hadvezér, rögeszmésen ragaszkodik hozzá, hogy még mindíg Nekrontyr légiókat vezet, és eldák és emberek helyett nekrontyr lázadók seregeivel küzd. Egyre terjed közöttük a „nyúzó vírus”, amely eredetileg az egyik elárult C'tan átka: a fertőzött egyedek elborzasztónak találják élő fém testüket, és ellenállhatatlan késztetést éreznek, hogy élő hús és bőr vegye körül őket. Idővel agyatlan zombikká lesznek, akik humanoidokat mészárolnak le, hogy kültakarójukat magukra aggassák. A többi Nekron visszataszítónak tartja ezeket a lealacsonyodott korcsokat, és elpusztítják vagy elkergetik őket, de ők mégis a légiók nyomában járnak, és részt vesznek a nyomukban járó pusztításban.
Megszűnt továbbá a faj egységes vezetése is. Legnagyobb fáraóik egy része még a Mennyek Háborújában elpusztult, másokkal a hosszú álom végzett – a Néma Királynak pedig nyoma veszett. A felébredő fáraók és nemesek így egymás között is hadat viselnek, dinasztiáik rendre összecsapnak a hatalomért. Nagy szerencséje ez a jelenlegi világnak, mert ha egységesek lennének, halálos légióik alighanem hamar befejeznék a galaxis eónokkal ezelőtt elkezdett megtisztítását az élet fertőzésétől.
 
Nekron hadurak és légióik

Vannak azonban közöttük olyanok, akiknek pontosan a dinasztiák egyesítése lebeg a szeme előtt. Ilyen Imotekh, a Vihar Ura, a valaha létezett leggyakorlottabb generális. Ébredésekor polgárháború dúlt a Sautekh dinasztia Kriptavilágán: fáraójuk elpusztult, és több nemesi frakció küzdött a vezetésért. A nagyúr rövid időn belül gyilkos hatékonysággal végzett valamennyi vezérjelölttel, és fáraóvá koronázta magát. Felháborította az az anarchia amit talált, ezért nekilátott, hogy megszüntesse azt az egész galaxisban: sorra győzi le és hajtja uralma alá a dinasztiákat, feltámasztja a még szunnyadó sírbolygókat, és kiirtja a gusztustalan élőlényeket, akik jelenlétükkel meg merészelik fertőzni a Nekronok tiszta és hideg világát. Eónok alatt szerzett hadvezéri rutinja olyan mértékű, hogy még kialakulása előtt megmattolja ellenfelei stratégiáját – Achilles-ina azonban az orkok, mert nekik nincsen olyan! Ezért, bár amúgy is taszítják az élők, különösen megveti e kaotikus módon harcoló fajt.
Ez a rossz minőségű felvétel egy teljesen elpusztult Gárdista különítmény maradványai közül került elő

A Nekronok élettelen mivoltának, fejlett technológiájának, és a Nekrodermisznek köszönhetően harcosaik szinte elpusztíthatatlanok. Még ha sikerül is látszólag halálosan megsebesíteni a rendkívül ellenálló élő fém testet, a Nekron gyakran halottaiból is feléled: testrészei újra összeállnak, felkel, és újra döbbent ellenfelére támad. Lordjaik gyakran hordozzák a Feltámadás Gömbjét, melynek boszorkányos technológiája még azon harcosokat is visszahozhatja a halálból, akik maguktól nem voltak képesek visszatérni.
Mesterei továbbá a téridő manipulálásának. Mesterlövészeik az elágazó idővonalak és lehetséges pozíciók közül pont abban tűnnek fel a semmiből, amiben tökéletes rálövésük esik célpontjukra. Pretoriánusaik új értelmet adnak a „ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel” mondásnak, amikor hirtelen a látszólag biztonságos távolságban található ellenség mellett testesülnek meg. Hatalmas, lebegő Monolitjaik rettentő tűzerejükön és szinte áttörhetetlen páncélzatukon túl új stratégiai lehetőségeket is nyújtanak. Kaput nyitnak a csatatérre, amin távol állomásozó légiók masíroznak át, vagy éppen maguk mellé teleportálják a harcmező más pontján küzdő egységeket.
 
Egy portyázó Triarch Lopakodó harci gép

Seregeiket veszedelmes harci gépek támogatják. Robot-skarabeuszok rajzanak előttük, amik a legerősebb páncélt is lebontják a tankokról. Lidércgépek teleportálnak áldozataik közelébe, hogy monoszálas csápjaikkal felszeleteljék őket. A levegőben Kaszás vadászgépek cikáznak. Legfélelmetesebb fegyvereik a C'tan szilánkok: a Nekronok börtönükben, a Tesseract cellákban röptetik ezeket a csatatérre. A cella egyszerre béklyó és fegyver. A gép a rabigájában tomboló csillagúr-darab önnön végtelen energiájának nagy részét a saját fogvatartására használja, csupán töredékét engedi szabadon az ellenség irányába. Ott pedig meteorrajok csapódnak be, földrengés támad, ellenségek száműzetnek más dimenziókba, és tér-idő-viharok tombolnak – ízelítők ezek a hajdani csillagistenek hatalmából.Ultragárdisták csapnak össze a nekron légiókkal a Damnos rendszerben. Középen a Tesseract cella aktiválása még nem fejeződött be.
 
Szerkesztette: dulakh - 2016 okt 17


Kéne szervezni egy DOW "LAN" partit.

Non serviam(Off: Ilyen parti érdekel engem: http://heralds-of-ruin.blogspot.hu/p/kill-team-rules.html Nekronok elég kemények így kicsiben. Igaz nagyban is :-) )Nekronokról hiányosak voltak az ismereteim, úgyhogy ezt az epizódot most különösen köszi:)

szerk: Nekem is eszembe jutott, hogy kéne DoW-ozni.

Choose your next words with excpetional care!Annó Zoo-val és Ozzyval meg még valakivel, akinek nem jut eszembe a neve, marha jókat játszottunk.

Non serviamEgy része meglehetősen új, a hetedik kiadású szabálykönyv nagyon átírta a történetüket. Vele másokét is. Pl. rengeteg célozgatás volt rá anno hogy a Void Dragon C'tan a mars belsejében szunyókál és ő a valódi Gépisten amit az Adeptus Mechanicus imád, csak nem tud róla, így tőle származik az Impérium technológiájának nagy része is, és a Nekronok mindennek ismerik a gyenge pontját... na ezt pl. most kiírták, a Sárkányt szétkapták a War in heaven idején a Nekronok mint floki a lábtörlőt :-)

Ez a necces a 40K-val, hogy minden forrás mást mond. Ez most a legújabb verzió, legalábbis amiről tudok :-)kafa, csak a DOW-al jatszottam (jo reg), 2, 3 milyen?

Parizer forever.A 2. rész szar, a 3. meg szar lesz.

Non serviamSzerintem jó a második rész is (főleg az Elite-moddal), csak nagyon más mint az 1.
3. meg majd kiderül.

Choose your next words with excpetional care!köszi, lehet egyszer akkor kipróbálom a kettest

Parizer forever.


CJ képe
CJ

Pedig elvileg a harmadik rész az elsőre fog hasonlítani, én már várom.

Nekronok voltak a kedvenceim az DoW multijában. :)))

....Rebel with a cause, outlaw with a lawyer....
....Lófaszt, nehogy már, te vagy a Blade Runner....Emlékeim szerint a 2. sokkal inkább taktikai játék az elsőnél, ezért nem jön be sokaknak.A Retribution nekem kifejezetten tetszett.+1111111!Szóljatok és én is nagy erőkkel szívesen.Na, akkor hozzunk majd össze valamit a multis társkereső vagy milyen topikban. Nekem holnap dől el, hogy mennyire érek rá a jövő héten meló mellett.

Non serviamCJ írta: Pedig elvileg a harmadik rész az elsőre fog hasonlítani, én már várom.

Az a rohadt nagy baj, hogy szívárványt fosó WoW-klón egységekkel van tele.

Non serviam


CJ képe
CJ

+1

én is csatlakoznék, ha úgy adódik. ;)

....Rebel with a cause, outlaw with a lawyer....
....Lófaszt, nehogy már, te vagy a Blade Runner....Itt lehet jelentkezni a DoW multis mókára, jól:
http://www.rewired.hu/comment/86397#comment-86397

Non serviamszóval egyiptomi fém zombik ok :DDD

Everyone wants to shine like a diamond, but no one want to get cutAzok, de ezt inkább te mondd meg nekik :-D

(Az élőholtak elég népszerűek minden játékban, és ezt meg a Terminátor rajongókat célozták meg első körben. Aztán mivel a WH fantasyben az "egyiptomi élőholt" Tomb Kings elég népszerű sereg volt, és volt nagy sírás hogy megszüntették, ráerősítettek erre a vonalra a Nekronoknál. Nem mintha eredetileg nem repülő piramisokban közlekedtek volna :-) )


Zoo képe
Zoo
Földieperhivatásos Grammar NaziDonatorCsillag

Határeset, elfogadom. Egyrészt ez is benne van, az első rész egy hagyományos RTS a nem szokványos, de már korábban ismert pontfoglalós elven kampányban és multiban egyaránt.

A második rész eleve három különböző mechanikát kínál. A kampány egy RTS-be oltott Diablo, vagy ha úgy tetszik az RTS-ek Borderlandse. Néhány tápolható egységgel, lootolással. Tehát kooperatív, jó magas nehézségi szint (co-opban eleve még nehezebb, de cserébe ugye nem négy, hanem két egységet irányít egy játékos mindössze), és ritkás mentés ajánlott. (Nem is tudom, hogy pályák közben lehet-e menteni, mert mi nem is próbáltuk, amikor Morph-fal végigjátszottuk, ő a negyedik szerintem a Re@per által említett bandából is.) A többi grindfesthez képest elég rövidke, ha nem akarja az ember ugyanazokat pályákat csinálni dögunalmasan, de az értelmezhetetlenül sekély - egyedül 1000-es vállalhatatlansági skálán 1000 pontot elérő - Boredlandshez képest jóval taktikázósabbnak éltem meg. (Félreértés ne essék, együttmarhulós casualkodásként bírom a BL-t, de ennyi.)

Aztán ott a versus multi, egységgyártással, pontfoglalással, de kisebb seregekkel és a ponton túl nem létező építkezéssel. Elég korrekt taktikai cuccnak indult, a béta technikai nehézségei ellenére is tök jó volt, de balance sehogy se volt benne (valójában az első résznek sem volt soha erőssége), és az igazán jó dolgok kibutultak belőle. Ez nálam jóval nyomósabb érv volt ellene, mert az, hogy más, egyáltalán nem volt baj, DoW1-re ott volt a DoW1. Mindenesetre így sajnos szinte béta végére kiszálltunk belőle, nem tudom, hogy most milyen.

És még ott a Last Stand is, ahol AI irányította hullámokat kell legyakni a játékosok hőseinek vállvetve.

Sors bona, nihil aliud.Zoo írta: Elég korrekt taktikai cuccnak indult, a béta technikai nehézségei ellenére is tök jó volt, de balance sehogy se volt benne (valójában az első résznek sem volt soha erőssége), és az igazán jó dolgok kibutultak belőle. Ez nálam jóval nyomósabb érv volt ellene, mert az, hogy más, egyáltalán nem volt baj, DoW1-re ott volt a DoW1. Mindenesetre így sajnos szinte béta végére kiszálltunk belőle, nem tudom, hogy most milyen.

Ez. A béta alatt a sok nyavalygó majom miatt kiherélték a játékot. Nálam akkor kapálta el magát a relic.

Non serviamNem toltam a bétát. Mi volt benne ami miatt sokkal jobb volt mint jelenleg?

Choose your next words with excpetional care!Volt benne aktuális taktika.

Már nem emlékszem pontos részletekre, de pl. a suppression fire-nak és a flankingnek nagyon komoly szerepe volt.

Non serviam(nyelvtannáci leszek: az angol actual az magyarul tényleges, valódi. Az aktuális az angolul current, relevant. Vagy hogy visszakanyarodjunk a Nekronokhoz, revenant 3:-) )Fogalmam sincs, honnan jött nekem az "aktuális", soha a büdös életben nem használtam ilyen értelemben. Rohadt fáradt vagyok, és még a fejem is fáj.

Azért kösz a kioktatást, pláne angolból. :P

Non serviamNem tudom milyen volt a béta, de a leírtakból úgy tűnik, hogy főleg balance problémáról lehet szó nem kivett mechanicról, vagy tartalomról. Szerintem próbáljátok ki az Elite modot hozzá. Az sokat rebalanceolt a játékon. Max úgyis szar lesz de legalább megadjátok az esélyét magatoknak ahhoz, hogy újra élvezzétek:)

Choose your next words with excpetional care!


Boz képe
Boz

+1
Elite Mod elég faszányos, csak a Grey Knight-ok buzik. :)

Éljenek a videojátékok!Egy Inkvizítornak azt mondani hogy a Szürke Lovagrend buzi, ez aztán karakán :-DEzt az írásodat is élvezet volt olvasni, akarok még többet! :)

A tiranidák végtelensége (nameg ilyen Leviathan-féle galaxis méretű rajok) és a nekronok technológiája (a halhatatlan, de "elpusztított" nekron feltámad) után egyáltalán mi esélye van az embereknek?

REWiRED - Kutyus felfedő szétszéledés - 2014-2057 © Minden Jog Fenntartva!
Virtuális valóság és Kecskeklónozó központ - Oculus MegaRift - PS21 - Mozi - 4D - Bajuszpödrés
Médiaajánlat/Borsós Brassói Árak
Rohadt Impresszum!