Jelenlegi hely

RekeszizomtréningKakós?

"Mi egy cipősdobozban laktunk, salak volt vacsorára, és apánk minden éjjel hidegvérrel legyilkolt minket."Ezt most úgy mondod, mintha nem akartál volna kefélni 13 évesen...Elírták na. Kakás

"Az élet egy nagy szarosszendvics és minden nap egy újabb harapás" -ismeretlen gerilla feljegyzéseChiller írta: Ezt most úgy mondod, mintha nem akartál volna kefélni 13 évesen...

Dehogynem, de én nem írtam belőle fanficet amit aztán évszázadok múlva halhatatlan mesterműnek hisznek. :)

- Na akkor most mi lesz? Megadod magad, vagy pedig megnyomom ezt a gombot és kis Stacey-t csak zárt koporsóban lehet majd eltemetni?
- Úgysem mered!
- Ki? Én? A gonosz?" :)
(Bomb Queen)

"Ebben a járványügyi helyzetben a kézfertőtlenítés a legfontosabb!" - gondolta Mucius Scaevola


C. Northcote Parkinson professzor:
Nagyszabású pénzügyek vagy az Érdeklődés Nullfoka
Kétféle ember ért a nagyszabású pénzügyekhez: az, akinek óriási saját vagyona van és az, akinek nincsen semmije. A milliomosnak egy millió font létező és felfogható valóság. Az alkalmazott matematika szakemberének és a közgazdasági előadónak (és mindkettőről feltételezhetjük, hogy gyakorlatilag éhezik) egy millió font éppoly valóságos, mint ezer, mivel egyik összeg sem volt még birtokában. De a világ tele van olyan emberekkel, akik e két csoport közé esnek: a milliókról nem tudnak semmit, de megszokták, hogy ezrekben gondolkozzanak. Ilyenekből állnak többnyire a pénzügyi bizottságok. Ennek eredménye az a jelenség, amit gyakran megfigyeltek már, de sohasem vizsgáltak meg. Nevezhetjük a Jelentéktelenség Törvényének. Röviden megfogalmazva azt jelenti, hogy a napirend bármelyik pontjának szentelt idő fordított arányban áll a szóban forgó összeggel.
...Tisztában kell lennünk azzal, hogyan működik egy pénzügyi bizottság. A laikus olvasó kedvéért ezt dramatizált formába öntjük, a következőképpen:
Elnök: Elérkeztünk a kilencedik ponthoz. Pénztárosunk, Mr. McLop teszi meg jelentését.
Mr. McLop: Az atomreaktor költségvetése önök előtt van, uraim, az albizottság jelentésének H mellékletében. Látni fogják, hogy az általános előirányzatot és a tervrajzot McHashad professzor jóváhagyta. Az összköltség tízmillió fontra rúg. A vállalkozók, a McFog és McFal cég úgy vélik, hogy a munkát 1963 áprilisára befejezik. Mr. McFoor, a tanácsadó mérnök, figyelmeztet bennünket, hogy októbernél korábbi átadásra semmiképpen sem számíthatunk. Véleményét támogatja Dr. McChal, az ismert geofizikus, aki azon a véleményen van, hogy a telek alsó részét valószínűleg alá kell betonoztatni. A főépület terve önök előtt van - a IX-es mellékletben - és a részletes tervrajz itt fekszik az asztalon. Ha a bizottság tagjai közül valaki további felvilágosítást kíván, örömmel állok rendelkezésére.
Elnök : Köszönjük, Mr. McLop, hogy ilyen világosan megmagyarázta a javaslatot. Kérem most a jelenlevőtagokat, mondják el véleményüket.
Ennél a pontnál meg kell állnunk, hogy felmérjük, mi lehet a tagok véleménye. Tegyük fel, hogy tizenegyen vannak, beleszámítva az elnököt, de nem számítva bele a titkárnőt. A tizenegy tag közül négynek - beleszámítva az elnököt is - fogalma sincs róla, mi az a reaktor. A fennmaradók közül hárman nem tudják, mire való. Azok közül, akik tudják, milyen célt szolgál, csak kettőnek van valami halvány fogalma arról, mibe is kerülhet. Egyikük Mr. Isaacson, a másik Mr. Watsac. Mindegyik akar valamit mondani. Tegyük fel, hogy Mr. Isaacson beszél először.
Mr. Isaacson: Elnök úr, nagyon örülnék, ha nagyobb bizalmat táplálhatnék a vállalkozóink és tanácsadóink iránt. Ha mindjárt kezdetben Levi professzorhoz fordulunk és a megbízatást a Dávid és Goliath cégnek adjuk, nyugodtabban néznék a terv elébe. Mr. Eliah Holloe nem holmi megalapozatlan becslésekkel szolgált volna a befejezés valószínű eltolódását illetően és Dr. Jacob Laitoria határozottan megmondta volna nekünk, hogy kell-e alábetonozás vagy sem.
Elnök: Mindnyájan méltányoljuk Mr. Isaacson törekvését, hogy ezt a munkát a lehető legjobb tervek alapján végeztessük el. Félek azonban, hogy most már késővolna új technikai tanácsadókat bevonni. Igaz, hogy az alapszerződés nincs még aláírva, de nagyon nagy összegeket adtunk már ki. Ha visszautasítjuk a szakvéleményt, súlyos pénzekbe kerül, még egyszer ki kell ugyanazt az összeget fizetnünk.
(Néhány tag helyeslően morog.)
Mr. Isaacson: Szeretném, ha véleményemet jegyzőkönyvbe vennék.
Elnök: Természetesen. Talán Mr. Watsacnak is van valami mondanivalója.
Mármost Mr. Watsac szinte az egyetlen ember itt, aki tudja, miről beszél. Sok mondanivalója volna. Nem bízik ebben a túlontúl kerek tízmillió fontos összegben. Hogyan jött ez ki ilyen szépen? Miért kell lebontani a régi épületet, hogy az új bekötőútnak helyet csináljanak? Miért tettek félre ilyen nagy összeget „előre nem látható" kiadásokra? És különben is, ki az a McChal? az, akit tavaly a Choorran és Cheppen Olajtársaság perbefogott? De Watsac nem tudja, hogyan fogjon neki. A többiek nem igazodnak el a részletes tervrajzon, ha hivatkozik rá. Mindenekelőtt meg kellene magyaráznia, mi az a reaktor és senki a jelenlev k közül nem ismerné el, hogy eddig nem tudta. Jobb, ha meg sem szólal.
Mr. Watsac : Nincs mondanivalóm.
Elnök: Akar még valaki hozzászólni? Rendben van. Úgy tekinthetem ezt, hogy a terveket és a költségvetést jóváhagytuk? Köszönöm. Aláírhatom az alapszerződést az önök nevében? (Igenlő mormogás.) Köszönöm. Most áttérhetünk a tizedik pontra.
Leszámítva azt a néhány másodpercet, amit papírok zörgetésével, grafikonok kigöngyölésével töltöttek, a kilencedik pontra fordított idő pontosan két és fél perc volt. Az értekezlet jól halad. Néhány tagot azonban nyugtalanít a kilencedik pont. Azon morfondíroznak, vajon igazán megtették-e a magukét. Most már késő, hogy a reaktor-tervet kifogásolják, de szeretnék megmutatni az értekezlet befejezése előtt, hogy minden felmerült kérdés élénken foglalkoztatja őket.
Elnök: Tizedik pont. Kerékpárfészer az irodai személyzetnek. Ajánlatot kaptunk a Lasshoo és Ross cégtől : háromszázötven fontért elkészítik a munkát. A tervek és a részletezés ott van önök előtt, uraim.
Mr. Failaink: Elnök úr, az összeg nagyon magas. Úgy látom, a tető alumíniumból lesz. Nem volna olcsóbb azbesztből? Mr. Foocar: Egyetértek Mr. Failainkkel abban, hogy a költség magas, de a tetőt véleményem szerint horganylemezből kell csinálni. Úgy vélem, hogy a fészert meg lehet építeni háromszáz fontból vagy még kevesebből is.
Mr. Mairgesh: Én tovább megyek, elnök úr. Vajon csakugyan szükség van erre a fészerre? Amúgy is túlságosan sokat teszünk az alkalmazottainkért. Az a baj, hogy soha semmivel sincsenek megelégedve. Legközelebb majd garázst követelnek.
Mr. Foocar: Nem, ebben nem értek egyet Mr. Mairgeshsel. Azt hiszem, a kerékpárfészerre csakugyan szükség van. Csupán anyag és költség kérdése...
A vita szépen megindult. Háromszázötven font olyan összeg, amit mindenki fel tud fogni. Mindenki maga elé tud képzelni egy kerékpárfészert. Így tehát a vita folytatódik negyvenöt percen át, azzal a valószínű eredménnyel, hogy esetleg ötven fontot megtakarítanak. A tagok végül az eredményesen végzett munka jóleső érzetével dőlnek hátra.
Elnök: Tizenegyedik pont. Az Egyesített Jóléti Bizottság ülésein felszolgált frissítők. Havonta harmincöt shilling.
Mr. Failaink: Milyen frissítőket szolgálnak fel ezeken az üléseken? Elnök: Úgy tudom, kávét.
Mr. Foocar: És ez évente - várjunk csak - huszonegy fontot jelent?
Elnök: Úgy van.
Mr. Mairgesh: Hát kérem, elnök úr, ez azután igazán nem jogos. Mennyi ideig tartanak ezek az
ülések?
Most még elkeseredettebb vita kezdődik. Lehet, hogy a bizottság egyik-másik tagja nem tudja, mi a különbség az azbeszt és horganylemez között, de minden jelenlevő ismeri a kávét - mi az, hogyan kell csinálni, hol kell venni - s hogy egyáltalán kell-e venni. Ez a napirendi pont egy és negyed óra hosszat foglalkoztatja a tagokat s végül is meghagyják a titkárnak, hogy szerezzen be további adatokat, a döntést pedig elnapolják a következő ülésre.

"azt szoktam figyelni, hogy milyen díszlet van a modellek mögött. nyilván tök unalmas a tengerparton pózolás, meg van amikor figyelemfelkeltésnek koszos nyújorki metrón fotózzák az estélyi ruhákban pózoló modelleket, de nekem kurvára bejönne, már csak a kontraszt végett, ha mondjuk Alexander McQueenes ruhákban tetszelgő, távolba révedő tekintetű, kétméteres lányokat fotóznának egy tradicionális kiskunsági disznótorban, ahogy kicsit belelógnak a flitteres kiegészítők az abalébe, vagy ahogy tartják a lányok a véres tálat a disznó nyakánál kora hajnalban, közben valami autentikus öregúr épp pálinkát szürcsöl, miközben belerúg a macskába, aki lopná a tepertőt, meg gyúrná a kolbászt selyemkesztyűben a modellszakma."
Grand Theft Auto

Update Május 25: Rossz volt a link, most már oda mutat, ahová terveztem.

Tango

"Lagging is a lifestyle."
"Az élet egy nagy szarosszendvics és minden nap egy újabb harapás" -ismeretlen gerilla feljegyzéseKMZ képe
KMZ

Ember nem irányíthatja sorsomat; semmiképp sem olyan, aki szélirányból támad és bűzlik a fokhagymától"Az élet egy nagy szarosszendvics és minden nap egy újabb harapás" -ismeretlen gerilla feljegyzése"Az élet egy nagy szarosszendvics és minden nap egy újabb harapás" -ismeretlen gerilla feljegyzése

REWiRED - Kutyus felfedő szétszéledés - 2014-2057 © Minden Jog Fenntartva!
Virtuális valóság és Kecskeklónozó központ - Oculus MegaRift - PS21 - Mozi - 4D - Bajuszpödrés
Médiaajánlat/Borsós Brassói Árak
Rohadt Impresszum!